Обучение

Компаниите, които инвестират в реклама, работят тясно с медийни агенции и/или медийни доставчици (ТВ канали, радио станции, онлайн издатели и т.н.). Ето защо за всеки маркетингов специалист е важно да разбира термините, ключовите идеи и концепции на медийното планиране и купуване.

При желание, Media Hub ще организира специални обучителни сесии конкретно отговарящи на нуждите и нивото на подготовка на участниците. Те могат да бъдат организирани както за висшето ръководство, така и за младшите специалисти.

Обучение – основи на медиите

training

Въвеждаща програма, покриваща медийното планиране и купуване, създадена за рекламодатели. Обучението се осъществява в рамките на един ден и е структурирано в три модула, всеки с продължителност два часа. Теоретичните концепции се представят с примери и упражнения, за да се подпомогне разбирането им.

Ето кратко описание на всеки от трите модула:

 1. Основи на медийното планиране и купуване – участниците ще се запознаят с ключови понятия и концепции, използвани при медийното планиране и купуване (рейтинг, шеър, GRP, аудитория, индекс на афинитет, онлайн шеър и т.н.)
 2. Медийната среда в Румъния – преглед на румънските медийни канали (ТВ, онлайн, печат, радио, външна реклама, кино) и ключовите медийни играчи и тенденции във всеки сектор на медийния пазар.
 3. Как да изградим добра медийна стратегия – на участниците ще бъдат представени ключови елементи от изготвянето и прилагането на добра медийна стратегия – от очертаването до налагането и анализа след провеждането на кампанията. Те ще научат как разсъждава медийният планьор/купувач и каква информация е нужна, за да се изгради солидна медийна стратегия.

Ползи за клиента:

 • Разбиране на езика и на ключовите термини, използвани от медийните агенции;
 • Разбиране на медийния пазар и неговите механизми, играчи и тенденции;
 • Разбиране на начина на мислене на медийните планьори и купувачи; това ще спомогне за изготвянето на по-добри медийни стратегии и ясно изразяване на инструкциите към медийната агенция.

Управление на медиен бюджет

training

Това е обучителна програма за напреднали, специално разработена за рекламодатели. Тя е създадена така че да бъде предадена в рамките на един ден и е структурирана в три модула, всеки с продължение от два часа. Теоретичните концепции се представят с примери и упражнения, за да се подпомогне разбирането им.

Трите модула покриват следните теми:

 1. Основни елементи на медийното планиране и купуване – участниците ще научат как правилно да разпределят своя медиен бюджет, как да пренасочват бюджета между различните видове медии, как правилно да си поставят медийни цели по отношение на вида на медийната кампания, определянето на таргет групите и т.н.
 2. Медийната среда в Румъния – преглед на румънските медийни канали (ТВ, онлайн, печат, радио, външна реклама, кино) и ключовите медийни играчи и тенденции във всеки сектор на медийния пазар.
 3. Как да ръководят връзките с медийната агенция – участниците ще научат повече за важни аспекти от работния процес клиент-агенция: какви са очакванията от една агенция, какво трябва да предостави агенцията, какви са елементите на добрия план и т.н.

Ползи за клиента:

 • Оценка на техниките, необходими за изготвянето на медиен бюджет и неговите цели, тайминг и модели на кампанията и т.н.
 • Разбиране на медийния пазар и неговите механизми, играчи и тенденции;
 • Оценка на работния процес медийна агенция-клиент; участниците ще научат как да определят и разграничават важните стадии на работния процес и да поставят цели и задачи за всеки един етап;
 • Разбиране за очакванията на агенцията към рекламодателя.
Back to Top