Често задавани въпроси

Вярваме на нашата медийна агенция. Защо ни е нужен медиен одит?

Инвестицията за покупка на медийно пространство за повечето рекламодатели е в рамките на 60% от техния общ комуникационен бюджет. Медийният одит е процес, чрез който акционерите в компанията се уверяват, че медийните средства са правилно инвестирани по отношение както на ефикасност, така и на ефективност и че медийните KPIs, уговорени с медийната агенция са постигнати. Медийният одит води до увеличаване на прозрачността и отчетността относно начина, по който се инвестират медийните средства

Защо да правя анализ на разходите? Ние имаме международен договор с нашата медийна агенция и местният медиен бюджет е малък. Не мога нищо да променя.

Сключването на международен договор с медийна агенция не означава не означава, че трябва да купувате всичко на всяка цена. Представянето на местния бизнес, за който отговаряте е също свързан с представянето на местното медийно купуване и планиране. Цената за анализ на разходите е незначителна в сравнение със стойността качествата и ползите от информацията, която ще получите.

Защо се нуждая от одит на цените? Сигурен съм, че съм получил най-добрата възможна цена; вече сравних с тази на няколко приятели, които работят за други рекламодатели.

Процесът по определяне на цената трябва да отчита фактори като: размер на медийния бюджет на клиента, размер на целевата група, време от годината, таймслотове (за телевизия) при анализ. Ако нямате достатъчно приятели със сравними медийни бюджети, инвестирани в същите медийни средства като вашите, можете да си направите грешни изводи.

Защо да назнача вас за консултанти на моята медийна дейност?

По две причини:

Първо, ако не сте опитен медиен планьор/или купувач е много вероятно да изберете оферта, която не е адаптирана към вашите маркетингови и комуникационни нужди. Най-добрата оферта не винаги е тази с най-ниската цена; ниски цени понякога могат да крият капани.

Второ, ние можем да ви спестим много време. Ние ще ви помогне да формулирате ясно вашите изисквания и да ги представите последователно, след това ще ви помогнем да съкратите списъка на подходящите агенции, съобразно вашите нужди. Ние анализираме постъпилите оферти и ви ги разясняваме, а след това ви помагаме да включите всички договорености в договора с победителя.

За други въпроси, моля чувствайте се свободни да ни пишете на office@mediahub.ro. Нашите консултанти ще ви отговорят колкото се може по-скоро.

Back to Top