Услуги

“Знам, че половината от моята реклама не работи; просто не знам коя половина.” (Уилям Левър, 1ви виконт на Левърхулм и основател на Unilever)

По наше мнение думите на лорд Левърнхулм са верни само наполовина. Резултатът от 1 милион евро рекламен бюджет може да бъде удвоен чрез прилагането на най-добрите практики в стратегиите на медийното планиране и купуване, но те лесно могат да бъдат намалени и наполовина в следствие на лошо управление на медийните инвестиции. Опитът и услугите на Media Hub ще помогнат на рекламодателите да увеличат ефективността и ефективността на своето медийно планиране и купуване.

Медийната възвръщаемост на инвестициите не е само резултат от конкуренти цени; това е цялостна концепция, която заобикаля създаването на медийна стойност (добро стратегическо медийно мислене, поставянето на правилни медийни цели, избирането на подходящи медийни канали, поддръжка, която отговаря на целите и много други).

Ние в Media Hub вярваме, че използването на най-добрите практики на медийно планиране и купуване ще осигурят голяма конкурентност на пазара за нашите клиенти и ще подобрят медийната възвръщаемост на инвестициите. Консултантите на Media Hub ще оценят добавената стойност и/или загубите, в резултат на дейностите по медийно планиране и купуване и ще дадат препоръки за оптимизиране на медийната възвръщаемост на разходите.

Когато става въпрос за медийно планиране и купуване, Media Hub не е заместител на медийната агенция – медийната агенция изгражда част от връзката между клиента (рекламодател) и доставчика (собственик на медия). Това, което Media Hub прави, е да оценява и проверява резултатите от дадена кампания, да докладва какво е установено и да препоръча инвестиции, които ще облагодетелстват всички.

Одит

Media Hub е в услуга на рекламодателите. Тя предлага на рекламодателите напълно независимо и прозрачно оценяване на начина, по който се използва и управлява техния рекламен бюджет. Media Hub осигурява широка гама от одит услуги, чиято цел е повишаване на възвръщаемостта на инвестициите.

Научете повече

Консултиране

За разлика от одита – който се извършва обикновено след настъпването на дадено събитие – услугите по медийното консултиране осигуряват подкрепа за клиента преди вземането или прилагането на важни решения, засягащи медийния бюджет.

Научете повече

Обучение

Компаниите, които инвестират в реклама, работят тясно с медийни агенции или медийни доставчици (ТВ канали, радио станции, онлайн издатели и т.н.). Ето защо за професионалистите в сферата на медийния маркетинг е важно да разбират жаргона, ключовите идеи и концепции на медийното планиране и купуване.

Научете повече
Back to Top