Одит

Media Hub е в услуга на рекламодателите. Тя предлага на рекламодателите напълно независимо и прозрачно оценяване на начина, по който се използва и управлява техния рекламен бюджет. Media Hub осигурява широка гама от одит услуги, чиято цел е повишаване на възвръщаемостта на инвестициите.

Научете повече

Audit

Консултиране

За разлика от одита – който се извършва обикновено след настъпването на дадено събитие – услугите по медийното консултиране осигуряват подкрепа за клиента преди вземането или прилагането на важни решения, засягащи медийния бюджет.

Научете повече
Consulting

Обучение

Компаниите, които инвестират в реклама, работят тясно с медийни агенции или медийни доставчици (ТВ канали, радио станции, онлайн издатели и т.н.). Ето защо за професионалистите в сферата на медийния маркетинг е важно да разбират жаргона, ключовите идеи и концепции на медийното планиране и купуване.

Научете повече
Training

За нас

Създадена през 2006 година, Media Hub Consultants е водеща компания за медиен одит и консултантски услуги в Румъния. От 2009 година Media Hub в партньорство с Ebiquity, водещи международни специалисти по медийно управление, осигуряват услуги както за месни, така и за международни клиенти-рекламодатели. 2014 година носи разширяване и засилване на партньорството между двете компании, Media Hub става ексклузивен партньор на Ebiquity за румънския и българския пазар.

Цели и Принципи

Нашата цел е да повишим медийната възвръщаемост на инвестициите за нашите клиенти и с това да допринесем за увеличаване на чистата стойност на тяхната марка. 

Ние следваме международните стандарти за медиен одит и консултации, а нашата дейност се ръководи от следните принципи:

1. Ние предлагаме съобразени с клиента решения, а целта ни е да максимизираме продуктивността на неговия медиен бюджет.

Ние вярваме, че планирането и закупуването на медийно пространство по професионален начин ще повиши конкурентността на пазара на нашите клиенти. Оптимизацията на медийния бюджет е не просто резултат от високопродуктивни медийни покупки, но и резултат от разумно стратегическо планиране и точно прилагане в съответствие с целите на всяка една марка. Нашата методология залага в своята същност изчислението на добавената стойност и/или загуба в резултат на медийното планиране и процеса на закупуване, с последващи препоръки за оптимизиране на медийната възвръщаемост на инвестициите.

2. Ние сме напълно независими и безпристрастни

Media Hub оперира независимо от всяка местна или международна комуникационна група, която може да е свързана с осигуряване на медийни или криейтив услуги за рекламодателите на Румънския пазар. За да гарантира обективността и безпристрастността на своите одитори и консултанти, Media Hub не участва в никакви медийни търговски дейности за рекламодатели и/или агенции.

3. Конфиденциалността на информацията, която нашите клиенти или техните партньорски агенции ни поверяват, за нас е свещена.

Информацията, с която се занимаваме попада в категорията  на “Търговски и комерсиални тайни” (медийни и маркетингови стратегии и кампании, покупни цени и т.н.). Ето защо приемаме конфиденциалността на тази информация като наш основен приоритет.

Научете повече

Back to Top