Consultanță

Spre deosebire de auditare, care în cea mai mare parte se desfășoară post-factum, serviciile de consultanță sprijină clienții înainte de luarea unei decizii majore legate de managementul bugetului media. Utilizarea serviciilor noastre de consultanță vă oferă garanția unui randament optim.

Principalele noastre servicii de consultanță sunt următoarele:

Managementul Licitațiilor de Media

pitch

Licitația de media (media pitch) este o procedură disruptivă în relația client – agenție. De aceea, Media Hub vă recomandă ca, înainte de organizarea unui media pitch, să fixați niște obiective clare și să evaluați cu atenție în ce măsură ele pot fi atinse prin acest proces.

O licitație de media este, în ultimă instanță, un important exercițiu de PR pentru compania dvs. Gestionat într-o manieră profesionistă (cerințe clare, proces transparent, criterii de evaluare cunoscute de toți participanții la proces) poate spori reputația companiei dvs. în comunitatea de marketing și comunicare.

Media Hub are competența și experiența necesare să asiste și să gestioneze la cel mai înalt nivel de profesionalism o licitație pentru selectarea unei agenții de media (media pitch). Acest serviciu de consultanță presupune următoarele etape:

 • stabilirea unei liste scurte de agenții invitate;
 • elaborarea brief-ului de media;
 • analiza ofertelor de planificare și cumpărare de spații media;
 • analiza ofertelor de servicii și a remunerației agenției;
 • asistență în încheierea contractului cu agenția câștigătoare;

Beneficiile pentru clienți:

 • realizați o uriașă economie de timp și resurse interne, permițându-vă să vă concentrați pe core business-ul dvs. Un pitch de media este un exercițiu complex, în  care riscați să vă împotmoliți chiar dacă aveți experiență de marketing;
 • evitați erorile de interpretare ale ofertelor de planificare și cumparare de spații media;

selectați profesionist și obiectiv agenția care se va ocupa de gestionarea bugetului dvs. de comunicare media;

Consultanță Strategică de Media

strategy

O bună strategie de media, adaptată obiectivelor și nevoilor dvs. de comunicare, face diferența dintre succes și eșec în marketing. Serviciile de consultanță strategică ale Media Hub îmbracă mai multe forme:

 • calibrarea corectă a bugetului de media;
 • selecția canalelor media;
 • definirea procentului optim din buget care trebuie alocat pentru fiecare medium și vehicul în parte;
 • analiza consumului de media al publicului-țintă;
 • fixarea de guidelines /obiective specifice pentru fiecare tip campanie în parte (lansare, menținere, promoții).

Beneficiile  pentru clienți:

 • creșterea know-how-ului de planificare și achiziție de spațiu media (utilizarea serviciilor noastre de consultanță strategică de media este echivalentă cu angajarea unui profesionist de top în departamentul dvs. de marketing);
 • suport în realizarea unor strategii de media robuste și adapatate obiectivelor clientului;
 • expertiză independentă și echilibrată, neinfluențată de eventuale interese comerciale (Media Hub nu vinde și nu cumpără spații media).

Verificarea Planurilor Media

plan

Verificarea pre și postcampanie a planurilor media este un alt serviciu pe care Media Hub îl furnizează. Prin aceaste analize sunt verificate următoarele :

 • încadrarea în obiectivele/guideline-urile generale agreate între client și agenție (campanie de lansare, menținere, promoție, etc);
 • acuratețea și calitatea planificării înainte de începerea campaniei;
 • încadrarea în obiectivele fixate pe parcursul campaniei și
 • măsurarea gradului de atingere a acestora la finalul campaniei;

Beneficiile pentru clienți:

 • se confirmă dintr-o sursă independentă că investiția în media este corect calibrată și planificată ÎNAINTE ca aceasta să fi fost făcută;
 • monitorizarea săptămânală a campaniei și încadrarea parametrilor cheie de media în limitele de variație agreate;
 • ajustarea în timp util a eventualelor abateri de la plan;

Evaluarea Remunerării Agenției

remuneration

Remunerarea corectă a serviciilor agenției de media este căramida care stă la temelia unei relații de parteneriat și incredere intre cele două părți. Media Hub vă poate ajuta să elaborați și să implementați sistemul de remunerare a agenției adaptat nevoilor afacerii dvs.

Remunerația agenției trebuie să fie echitabilă și în concordanță cu efortul și resursele alocate pentru gestionarea bugetului dvs. de media. Media Hub vă ajută să cuantificați acest efort și să formulați o ofertă corectă de remunerare a agenției.

Experiența Media Hub atestă că modul în care sistemul de remunerare este conceput influențează semnificativ obținerea unui maximum de randament din investițiile media, și implicit crearea de valoare adăugată pentru brand-urile dvs.

Beneficiile pentru clienți:

 • conceperea și implementarea unui sistem de remunerare a agenției echitabil și bazat pe principii corecte;
 • alegerea unui sistem de remunerare adaptat nevoilor afacerii dvs.;
 • construirea unei relație de parteneriat și încredere cu agenția dvs. de media;
Back to Top