Audit

Serviciile de audit media le oferă clienților de publicitate o evaluare independentă și transparentă a modului în care a fost investit bugetul de media. Media Hub oferă o gamă de servicii de audit al căror scop este să sporească randamentul, transparența și responsabilitatea alocării bugetului media.

Auditul de Media

Auditul de media presupune două etape importante:  analiza calitativă și cantitativă a principalilor parametri de media și respectiv raportarea acestor parametri la o bază de referință.

Analiza calitativă implică studierea unor parametri de media cheie pentru un advertiser (structura prime time / extra prime time a campaniilor, procentul de poziționări premium, indicii de afinitate, variația planificat versus realizat a numărului de TRPs per săptămână, etc) și raportarea lor la o bază de referință.

Analiza cantitativă se referă la analiza costurilor de media ale unui client față de  un panel de prețuri de referință. Vezi mai multe detalii despre acest tip de analiză în secțiunea alturată, „analiza prețurilor de achiziție media”.

Atât în partea de analiză calitativă, cât și în cea de costuri, sunt cuantificate monetar câștigul/pierderea raportate la bugetul media al clientului. Acest lucru permite o diagnosticare ușor de înțeles de către clienți: „valoarea adăugată creată de agenție a fost de X euro, echivalent cu Y% din bugetul media”, respectiv „performanța a fost slabă și asta se traduce într-o pierdere de  valoare media echivalentă cu Z euro”.

Media Hub le oferă clienților săi o soluție completă de audit, pentru toate canalele media utilizate în prezent de către companii: TV, presă scrisă, digital, radio, Out-of-Home (OOH).

Beneficiile pentru clienți:

 • radiografiază integral performanța în gestionarea bugetului de media;
 • cuantifică monetar câștigurile și pierderile datorate/cauzate de planificarea și cumpărarea de spații media;
 • identifică punctele tari și punctele slabe ale strategiei și implementării media;
 • oferă soluții de optimizare/creștere a randamentului investițiilor în media;

Analiza Preturilor de Achizitie Media

cost_bencmark

Unul dintre cele mai solicitate servicii de către clienți este analiza prețurilor de achiziție a spațiului publicitar, în raport cu baza/panelul de prețuri a auditorului. În mod curent acest serviciu este cunoscut sub numele de cost benchmark sau price benchmark.

Pentru fiecare suport media din mixul clientului (de exemplu, stația TV  X sau site-ul Y) se compară prețurile de achiziție ale clientului cu panelul de prețuri al auditorului. Baza de date a Media Hub este una cu prețuri reale de achiziție, nete şi nu rate-card. Păstrarea confidențialității asupra identității clienților din panel este prioritatea noastră zero.

Benchmark-ul de cost reprezintă preţul corect pe care clientul ar trebui să-l plătească pentru bugetul investit, ţinând cont şi de caracteristicile campaniei (sezonalitate, intervale orare). Raportul de audit se finalizează cu o cuantificare monetară a câștigului/pierderii clientului față de costul benchmark.

Media Hub le oferă clienților săi o soluție completă de cost benchmark, pentru toate canalele media utilizate în prezent de către companii: TV, presă scrisă, digital, radio, Out-of-Home (OOH).

Beneficiile pentru clienți:

 • cuantifică pierderile / câștigurile din procesul de media buying;
 • oferă profesioniștilor din marketing și achiziții o referință în privința eficienței cumpărării de spații media;
 • permite identificarea precisă a furnizorilor/vehiculelor media unde cumpărarea este/nu este performantă;
 • permite fixarea unor obiective de negociere în procesul de achiziție de spații media;
 • economisește timp și efort în procesul de negociere – este puțin probabil pentru un client să obțină îmbunătățiri semnificative de preț dacă are deja prețuri foarte bune la un anumit furnizor;

Auditul Procesului de Media

process

Acest tip de audit implică analiza tuturor etapelor critice ale procesului de lucru dintre client și agenție, a resurselor și serviciilor puse la dispoziția clientului de către agenția sa de media. Scopul său este să optimizeze procesul de lucru dintre client și agenție.

În cadrul auditului, sunt analizate și evaluate următoarele procese/etape critice: briefing-ul, planificarea media, cumpărarea spațiului media, utilizarea resurselor de cercetare media, analiza competiției media, procedurile standard de raportare, calitatea client service-ului.

Pentru fiecare verigă a procesului se acordă un scor de performanță în raport cu practicile pieței de media. Clientul va avea astfel imaginea exactă a nivelului de performanță a procesului său de media în raport cu piața.

Beneficiile pentru clienți:

 • identifică verigile slabe din fluxul de lucru client – agenție și permite luarea măsurilor corective necesare pentru optimizarea procesului de lucru;
 • stimulează implementarea celor mai bune proceduri si practici în procesul de lucru client-agenție;

Monitorizarea Garanțiilor Contractuale

tracker

În urma unei licitații media sau la începutul unei perioade contractuale, agenția se angajează  să livreze clientului parametrii cheie de media la un anumit nivel de calitate (un nivel maxim al TCPP, un obiectiv specific pentru share de prime time, etc).

Media Hub Tracker este serviciul prin care angajamentele agenției în privința planificării și cumpărării de spații media sunt monitorizate în mod constant (lunar).  Sunt astfel identificate în timp util eventualele deviații de la termenii contractuali agreați, iar corecțiile pot fi aplicate imediat.

Beneficiile pentru clienți:

 • identifică în timp real abaterile de la termenii contractuali;
 • permite aplicarea rapidă de măsuri corective, evitându-se astfel pierderile de resurse financiare;

Analiza Termenilor Contractuali

evaluation

La sfârșitul unei perioade de referință (an calendaristic / fiscal), se analizează măsura în care termenii contractuali au fost îndepliniți de către agenția de media. Se verifică dacă parametrii cheie de media, criteriile de performanță, rapoartele și analizele specificati(e) în contract au fost livrati(e) clientului.

În situația in care, prin contract, se prevede și un sistem de stimulare a performanței agenției (de tipul  bonus/malus), asistăm clientul în procesul de evaluare a acestei performanțe.

Beneficiile pentru clienți:

 • economie de timp și resurse pentru clienți;
 • evaluarea realizată este profesionistă, detaliată,  imparțială și independentă;

Controlling Financiar de Media

controlling

Controlul financiar de media implică două aspecte:

 • verificarea și validarea monitorizărilor și a costurilor pe care un client de publicitate le primește de la furnizori/agenția sa de media;
 • verificarea și validarea facturilor aferente acestor monitorizări;

Benficiile pentru clienți:

 • oferă certitudinea faptului că ceea ce se plătește a fost difuzat și tarifat corect;
 • sunt evitate erorile de facturare;

Back to Top